ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP ในงาน "SACICT เพลิน Craft" วันที่ 31 ส.ค.2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร อยุธยา ข่าว 04/09/17
2 English camp 2017 ข่าว 02/09/17
3 ทำบุญครบรอบ ๕๙ ปีโรงเรียนอุทัย ข่าว 24/08/17
4 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ ข่าว 19/08/17
5 เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอุทัยจัดกิจกรรมงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ข่าว 19/08/17
6 เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหา มหาราชินี” ณ หอประชุมอำเภออุทัย ข่าว 13/08/17
7 กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนอุทัย 2560 ข่าว 12/08/17
8 คณะครูอาจารย์ นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอุทัย ร่วมกันประดิษฐ์ ดอกไม่จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 10/08/17
9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ๒๕๖๐ ข่าว 09/08/17
10 กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ๒๕๖๐ ข่าว 04/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม