รูปภาพข่าว
นายประจวบโชค    สร้อยสม
น้ำท่วมขังโดยรอบบริเวณ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม