ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมและศูนย์เรียนรู้เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ ข่าว 04/09/19
22 การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ข่าว 03/09/19
23 จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ข่าว 30/08/19
24 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดงานแถลงข่าวฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ก่อนการจัดการแข่งขัน ข่าว 30/08/19
25 โครงการท่องศิลป์ในถิ่นนนท์ ยลถิ่นไทย ข่าว 30/08/19
26 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 ข่าว 26/08/19
27 กิจกรรมสังคมปริทรรศน์ ข่าว 26/08/19
28 ประชุมสนทนากลุ่มในโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัยและวัยเรียน” ข่าว 26/08/19
29 คณะผู้บริหาร และกรรมการกลุ่มการบริหารวิชาการ นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข่าว 22/08/19
30 กิจกรรมตักบาตรวันพุธ "เติมบุญลูกสวนนนท์" นำโดยคณะรพีจรัส ข่าว 21/08/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม