ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประชุมเตรียมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ข่าว 07/08/19
12 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/08/19
13 การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข่าว 06/08/19
14 จัดการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 06/08/19
15 การประชุมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ช่วงเช้า) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ช่วงเช้า) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงบ่าย) ข่าว 05/08/19
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้” ข่าว 03/08/19
17 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกตรกรรม) ข่าว 02/08/19
18 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ข่าว 10/07/19
19 กิจกรรมออกกำลังกาย ขยับกาย สบายใจ สไตล์ สวนนนท์ (กิจกรรมแอโรบิค) ข่าว 06/07/19
20 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/07/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม