ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ข่าว 10/07/19
2 กิจกรรมออกกำลังกาย ขยับกาย สบายใจ สไตล์ สวนนนท์ (กิจกรรมแอโรบิค) ข่าว 06/07/19
3 การประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/07/19
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม “การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9” ข่าว 06/07/19
5 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ร่วมกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน I Study ได้ดำเนินการจัดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ( English Speaking )โดยการสอบสัมภาษณ์ ข่าว 06/07/19
6 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 จัดสอบสัมภาษณ์โครงการ AFS เพื่อพัฒนานักเรียนเข้าสู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข่าว 06/07/19
7 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คณะครูและนักเรียน ร่วมแปรอักษรและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ข่าว 06/07/19
8 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ข่าว 06/07/19
9 ภาพกิจกรรมการแปรอักษรเทิดพระเกียรติ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 02/07/19
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ข่าว 28/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม