ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เ ข่าว 12/05/20
2 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และคณะตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ข่าว 08/05/20
3 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมประชุมทางไกลในหัวข้อ แนวทางการดำเนินการสอบคัดดลือกการับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ข่าว 23/04/20
4 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวต้อนรับ ชี้แจง และย้ำเน้นแนวการปฏิบัติงาน “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 29/02/20
5 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2562 ข่าว 29/02/20
6 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แก่ ดร.พัชรี ศรีสุวรรณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข” ข่าว 29/02/20
7 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 29/02/20
8 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิล และนางสาวกิริยา กองชุน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่ง ข่าว 29/02/20
9 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว.17 ข่าว 29/02/20
10 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 1 (ปีที่ 29) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ข่าว 29/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม