ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ข่าว 18/09/20
2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ข่าว 18/09/20
3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี รองผู้อำนวยการ และคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ข่าว 18/09/20
4 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ.” ข่าว 18/09/20
5 โครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ข่าว 14/09/20
6 ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ข่าว 11/09/20
7 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ข่าว 11/09/20
8 วางพวงมาลาวันเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ข่าว 11/09/20
9 นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันภาษาจีน ข่าว 11/09/20
10 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ข่าว 11/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม