ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ระดับประเทศ ข่าว 10/04/19
2 ผู้อำนวยการเข้าประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2562 ข่าว 10/04/19
3 พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ๒๕๖๒ ข่าว 10/04/19
4 การประชุมผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ข่าว 09/04/19
5 กำหนดการประกาศผลสอบและรายงานตัว นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ข่าว 09/04/19
6 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2561 ข่าว 04/04/19
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กำหนดการประกาศผลสอบและรายงานตัวของนักเรียนที่สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ข่าว 03/04/19
8 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาธิการภาค 1 และศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ข่าว 03/04/19
9 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมสัมมนา “เพาะต้นกล้าพัฒนาครู สู่มืออาชีพ” ข่าว 03/04/19
10 วันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี งานกุหลาบคืนสวนฯ “ ๔๑ ปี ราตรีกุหลาบนนท์” ข่าว 02/04/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม