ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จัดงานวัน “ศรัทธาผาสุก” ข่าว 27/12/19
2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 คุณครูวสันต์ ผ่องปัญญา เป็นผู้แทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดนนทบุรี ข่าว 27/12/19
3 นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการ กลุ่มการบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ข่าว 27/12/19
4 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 4/2562 และรับรางวัล ข่าว 24/12/19
5 นักเรียนชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robot Olympaid ได้รับรางวัล ข่าว 20/12/19
6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 19/12/19
7 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 19/12/19
8 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และคณะครูกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่าย SAKURA NETWORK ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก ข่าว 19/12/19
9 นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ ร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และพิธีมอบเหรียญ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย ภายใต้โครงการ TEDET ข่าว 19/12/19
10 คณะครู บุคลากรและนักเรียนคณะ“พฤกษาขจี” ร่วมกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ “เติมบุญลูกสวนนนท์” ข่าว 19/12/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม