ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์จัดกิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ณ โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ข่าว 02/03/20
2 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษาหรือสมทบทุนในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนน้อง ตามโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ข่าว 05/02/20
3 ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้นำบริหารการศึกษายุคดิสรัปชั่น" ข่าว 23/01/20
4 “น้อมรำลึก เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”โดยคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ข่าว 21/01/20
5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข่าว 21/01/20
6 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โดยกระทรวงยุติธรรม ข่าว 17/01/20
7 ธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ข่าว 06/11/19
8 แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข่าว 22/10/19
9 แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ข่าว 22/10/19
10 แสดงความยินดี ข่าว 20/08/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม