ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2) ข่าว 07/03/19
12 สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) จัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ข่าว 22/02/19
13 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี ข่าว 18/02/19
14 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ข่าว 18/02/19
15 จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน ข่าว 12/02/19
16 จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และจัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ข่าว 12/02/19
17 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2562 ข่าว 12/02/19
18 พิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม "คนดีศรีเสนา" ข่าว 12/02/19
19 กิจกรรมวันตรุษจีน ข่าว 12/02/19
20 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน ข่าว 12/02/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม