ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 นำเสนอและบรรยาย เรื่องแผนเผชิญเหตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสนาโมเดล) ข่าว 15/08/19
12 อบรมเรื่องกฎหมายจราจรและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ข่าว 15/08/19
13 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ข่าว 14/07/19
14 จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 14/07/19
15 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ข่าว 14/07/19
16 การบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ข่าว 14/07/19
17 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ข่าว 14/07/19
18 จัดกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติช่วงเข้าพรรษา ข่าว 14/07/19
19 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562 ข่าว 09/07/19
20 กิจกรรมเทศกาล "ทานาบาตะ" ข่าว 09/07/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม