ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมศิษย์เก่า ข่าว 20/02/20
2 การมอบอุปกรณ์กีฬา ข่าว 20/02/20
3 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี ข่าว 20/02/20
4 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ข่าว 15/02/20
5 การประชุมสัมมนา วิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ข่าว 12/02/20
6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนและการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ข่าว 08/02/20
7 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ข่าว 08/02/20
8 กิจกรรมประดับเข็มคนดีศรีเสนา ข่าว 08/02/20
9 กิจกรรมวันมาฆบูชา ข่าว 08/02/20
10 กิจกรรม "เปิดบ้านเสนา 62" ข่าว 06/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม