ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ข่าว 09/01/21
2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลต้นแบบผู้นำจิตอาสา ข่าว 05/01/21
3 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ข่าว 25/12/20
4 การอบรม Google Classroom และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ข่าว 24/12/20
5 การประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ข่าว 23/12/20
6 รองผู้อำนวยการรับมอบมทุนการศึกษา จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ข่าว 23/12/20
7 รองผู้อำนวยการร้วมเรียนรู้การจัดฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง ข่าว 22/12/20
8 การทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกัน COVID-19 ข่าว 22/12/20
9 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข่าว 22/12/20
10 รองผู้อำนวยการร่วมงาน “ย้อนวันวาน สู่อโยธยา” ข่าว 22/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม