ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล (รอบ 2) ข่าว 07/03/19
2 สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) จัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ข่าว 22/02/19
3 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี ข่าว 18/02/19
4 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ข่าว 18/02/19
5 จัดพิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับนักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน ข่าว 12/02/19
6 จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และจัดพิธีแสดงความยินดี จากลารุ่นพี่-อำลารุ่นน้อง ข่าว 12/02/19
7 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2562 ข่าว 12/02/19
8 พิธีมอบเกียรติบัตร และประดับเข็ม "คนดีศรีเสนา" ข่าว 12/02/19
9 กิจกรรมวันตรุษจีน ข่าว 12/02/19
10 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิชาทหาร วรพล ฤทธิสน ข่าว 12/02/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม