ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ข่าว 05/11/19
2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงแพรวาริญ น้ำใจดี ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ข่าว 05/11/19
3 จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 29/10/19
4 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วย Google for Education ข่าว 26/10/19
5 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง วินัยน่ารู้ สู่การเป็นครูที่ดี ข่าว 26/10/19
6 พิธีมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชครู ประจำปี 2562 "ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ" ข่าว 04/10/19
7 พิธีมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ข่าว 25/09/19
8 อบรม นศท.จิตอาสาจราจร "รุ่นน้องสานต่อรุ่นพี่" ข่าว 25/09/19
9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV ข่าว 25/09/19
10 อบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต ข่าว 25/09/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม