ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 "เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19" ข่าว 02/07/20
2 การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 01/07/20
3 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ข่าว 30/06/20
4 ขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข่าว 30/06/20
5 การทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 30/06/20
6 การทำความสะอาดสำนักงานตามหลัก 5 ส ข่าว 30/06/20
7 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การวางแผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ข่าว 25/06/20
8 การประชุมคณะครู ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ข่าว 25/06/20
9 การลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ข่าว 25/06/20
10 การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ข่าว 25/06/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม