ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ข่าว 14/07/19
2 จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 14/07/19
3 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ข่าว 14/07/19
4 การบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมายจราจร และการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ข่าว 14/07/19
5 จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ข่าว 14/07/19
6 จัดกิจกรรมฟังเทศน์ หล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมปฏิญาณตน “งดดื่มสุรา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติช่วงเข้าพรรษา ข่าว 14/07/19
7 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562 ข่าว 09/07/19
8 กิจกรรมเทศกาล "ทานาบาตะ" ข่าว 09/07/19
9 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 02/07/19
10 กิจกรรมรับน้องนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ข่าว 29/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม