ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการคิด ข่าว 23/05/19
2 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ข่าว 23/05/19
3 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน มูลนิธิพริ้มพวงแก้ว ข่าว 23/05/19
4 การประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 11/04/19
5 การประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 11/04/19
6 จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 11/04/19
7 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/04/19
8 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 28/03/19
9 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทิพรัต ยรรยงลือชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ ข่าว 28/03/19
10 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 28/03/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม