ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ข่าว 05/07/18
2 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ข่าว 05/07/18
3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 ข่าว 05/07/18
4 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2561 ข่าว 26/06/18
5 โรงเรียนสาคลีวิทยาได้จัดงานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ข่าว 22/06/18
6 ท่าน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ได้เป็นตัวแทนในนามของโรงเรียนสาคลีวิทยา รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ข่าว 05/06/18
7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา ข่าว 25/05/18
8 โรงเรียนสาคลีได้ร่วมต้อนรับผู้บริหาร HSBC ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สายน้ำคลองขนมจีน ข่าว 25/05/18
9 ผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ข่าว 12/04/18
10 ผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรลูกเสือ ข่าว 12/04/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม