ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ข่าว 12/04/18
2 ผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรลูกเสือ ข่าว 12/04/18
3 โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสาคลีวิทยา ข่าว 30/03/18
4 สาคลีวิทยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะครู ข่าว 30/03/18
5 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดอบรมขยายผลวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) และการทำ Logbook ให้กับคณะครู ข่าว 30/03/18
6 โรงเรียนสาคลีวิทยาจัดให้คณะครูได้มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2/2560 และประชุมก่อนปิดภาคเรียน ข่าว 30/03/18
7 โรงเรียนสาคลีวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนสาคลีวิทยา ข่าว 25/03/18
8 พระมหาสายัณห์ อาภากโร ท่านเจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม พร้อมด้วยผู้อำนวยการรพีพรรณ กีตา ในนามตัวแทนของโรงเรียนสาคลีวิทยา เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” ข่าว 05/03/18
9 โรงเรียนสาคลีวิทยานำโดย อ เกษมสิน วรรณธนะ และทีมวิทยากรของ สพฐ ร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาคลีวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม “นักบินน้อย” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 27/02/18
10 โรงเรียนสาคลีวิทยาได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านนักบินน้อย” โดยใช้กิจกรรมหลักที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการจัดการการบิน นำโดย ครูเกษมสิน วรรณธนะ และทีมวิทยากรการบินผู้มากความสามารถ ของ สพฐ ข่าว 27/02/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม