ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ท่านเจ้าคุณพิพิธ ข่าว 08/11/18
2 นักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ ข่าว 05/09/18
3 โรงเรียนสาคลี เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 05/09/18
4 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ข่าว 05/07/18
5 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ข่าว 05/07/18
6 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 ข่าว 05/07/18
7 โรงเรียนสาคลีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2561 ข่าว 26/06/18
8 โรงเรียนสาคลีวิทยาได้จัดงานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ข่าว 22/06/18
9 ท่าน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ได้เป็นตัวแทนในนามของโรงเรียนสาคลีวิทยา รับมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ข่าว 05/06/18
10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง มามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา ข่าว 25/05/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม