ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พิธีรับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 29/09/20
2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ข่าว 25/09/20
3 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท การประกวดโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ข่าว 25/09/20
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ ว๒๑/๒๕๖๐ ข่าว 25/09/20
5 โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง สถานศึกษาพอเพียง ข่าว 24/09/20
6 การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ข่าว 17/09/20
7 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ข่าว 15/09/20
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ข่าว 11/09/20
9 พิธีวางพวงมาลา​ เนื่องในวันคล้าย​วันถึงแก่อสัญกรรม​ ท่านเจ้าพระยา​รัตนา​ธิเบศร์​ ข่าว 09/09/20
10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข่าว 09/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม