ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา” เรื่อง ลดขยะ ลดมลภาวะ เพื่อชีวิตที่ยืนยาว ข่าว 17/12/20
2 ประชุมเตรียมความพร้อมการรำบวงสรวง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ข่าว 15/12/20
3 กิจกรรมนักข่าวเยาวชน งาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” ข่าว 08/12/20
4 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข่าว 05/12/20
5 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข่าว 04/12/20
6 อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ข่าว 03/12/20
7 ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 01/12/20
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Style Makeover ข่าว 01/12/20
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายลดการบ้านและเพิ่มการเรียนรู้ ข่าว 01/12/20
10 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 01/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม