ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ครั้งที่ ๒ ข่าว 17/06/20
2 รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 17/06/20
3 เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ข่าว 29/05/20
4 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน การจัดการเรียนการสอนทางไกล ข่าว 27/05/20
5 ประเมินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 27/05/20
6 เยี่ยมบ้านนักเรียน​ เพื่อมอบหนังสือ​เรียน เครื่องอุปโภค​บริโภค​ พร้อมให้กำลังใจ ข่าว 27/05/20
7 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 08/05/20
8 การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 08/03/20
9 โครงการส่งเสริมความรู้สู่ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ข่าว 28/02/20
10 พิธีเข้ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 25/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม