ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร โรงเรียนวิถีพุทธ ข่าว 18/12/20
2 การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เรื่อง ขวดสร้างค่า ข่าว 18/12/20
3 กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ ข่าว 05/12/20
4 กิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข่าว 05/12/20
5 การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ข่าว 03/12/20
6 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 03/12/20
7 Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่ ข่าว 27/11/20
8 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ข่าว 26/11/20
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนรายงานการวิจัย" ปีการศึกษา 2563 ข่าว 23/11/20
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าว 22/10/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม