ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข่าว 02/02/21
2 แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข่าว 02/02/21
3 แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข่าว 02/02/21
4 แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข่าว 02/02/21
5 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในช่วง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ และมอบรางวัลให้กับครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 27/01/21
6 ประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ข่าว 27/01/21
7 ประชุมเพื่อเตรียมการ ดำเนินงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ข่าว 27/01/21
8 รงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในรายวิชาคณิตศาสตร ข่าว 23/12/20
9 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียน อาคารเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการป้องกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ข่าว 21/12/20
10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" นำคณะครูร่วมกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำนักเรียนร่วมการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย "ราชาวดีแบนด์" ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ๒๕๖๓" ข่าว 19/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม