ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าว 24/07/20
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักแม่” ในโครงการ “สืบสาน ความรัก ความเมตตา สมเด็จพระพันปีหลวง" ข่าว 23/07/20
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข่าว 13/07/20
4 คู่มือการปฏิบัติงาน "การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ / นอกราชอาณาจักร" ข่าว 08/07/20
5 คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน " ข่าว 08/07/20
6 คู่มือการปฏิบัติงาน "การยื่นคำร้องขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สถาบันการศึกษาทางไกล" ข่าว 08/07/20
7 คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ข่าว 03/07/20
8 คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ข่าว 03/07/20
9 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ข่าว 22/06/20
10 ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 18/06/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม