ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ด่วนที่สุด! มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ข่าว 06/06/18
2 ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/04/18
3 แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน(กรณีประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดหาที่เรียนให้) ข่าว 28/03/18
4 ประกาศ เรื่อง เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ข่าว 12/03/18
5 ด่วนที่สุด รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 ข่าว 24/01/18
6 ประกาศผลสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.3 ข่าว 16/01/18
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ผ่านระบบ Tele Conference ข่าว 02/10/17
8 กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ปี2560 ข่าว 26/07/17
9 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ข่าว 19/07/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม