ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือการปฏิบัติงาน "การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ / นอกราชอาณาจักร" ข่าว 08/07/20
2 คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน " ข่าว 08/07/20
3 คู่มือการปฏิบัติงาน "การยื่นคำร้องขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สถาบันการศึกษาทางไกล" ข่าว 08/07/20
4 คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น(การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ข่าว 03/07/20
5 คู่มืองานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ข่าว 03/07/20
6 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ข่าว 22/06/20
7 ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 18/06/20
8 การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าว 27/03/20
9 การยื่นคำร้องขอศึกษาต่อ กศน.และสถาบันการศึกษาทางไกล กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ข่าว 20/03/20
10 กิจกรรม "เขตสุจริต สพม.3" วันที่ 9/9/2019 ข่าว 09/09/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม