ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 งานวันพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ข่าว 26/11/20
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบแรก(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 12/11/20
3 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ข่าว 09/11/20
4 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ข่าว 04/11/20
5 คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าว 24/07/20
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักแม่” ในโครงการ “สืบสาน ความรัก ความเมตตา สมเด็จพระพันปีหลวง" ข่าว 23/07/20
7 คู่มือการปฏิบัติงาน งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ข่าว 13/07/20
8 คู่มือการปฏิบัติงาน "การขออนุญาตพานักเรียนไปต่างประเทศ / นอกราชอาณาจักร" ข่าว 08/07/20
9 คู่มือการปฏิบัติงาน "การดำเนินงาน การตรวจขั้นที่ ๕ ชั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน " ข่าว 08/07/20
10 คู่มือการปฏิบัติงาน "การยื่นคำร้องขออนุญาตให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ สถาบันการศึกษาทางไกล" ข่าว 08/07/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม