ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นางเเน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ ข่าว 10/08/17
2 นางเเน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระะดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ ข่าว 10/08/17
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ข่าว 10/08/17
4 ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ข่าว 10/08/17
5 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์และคณะครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมให้กำลังนักกีฬาฟุตบอล ข่าว 10/08/17
6 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์และคณะ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ข่าว 08/08/17
7 กองลูกเสือโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว ร. 10 ข่าว 06/08/17
8 นายเบิ้ม จันทร์ฉาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม พร้อมด้วยผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา ข่าว 06/08/17
9 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนราษฎร์นิยม ข่าว 06/08/17
10 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด ข่าว 06/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม