ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 MOU หอวังนนท์ ข่าว 27/11/19
2 โพธินิมิตวิทยาคมนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมวันวชิราวุธ ข่าว 26/11/19
3 วันวชิราวุธ ข่าว 26/11/19
4 ประชุม 5 องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ข่าว 26/11/19
5 ผอ. ร.ร. ข่าว 14/11/19
6 นางสาวอารีย์ เอี่ยมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ข่าว 14/11/19
7 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน ข่าว 21/10/19
8 รับโล่เกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ข่าว 30/09/19
9 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย ข่าว 28/08/19
10 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับทอง ข่าว 23/08/19
รูปภาพข่าว
รองชนะเลิศอันดับที่ 1. การแข่งขันเซปักตะกร้อ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แม่ตัวอย่าง 2562
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พิธีทำบุญตักบาตร
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม