ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กีฬาคุรุสัมพันธ์นนทบุรี ครั้งที่ 9 ข่าว 20/03/18
2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยแอพลิเคชั่น ข่าว 13/03/18
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ข่าว 21/02/18
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ข่าว 21/02/18
5 ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1- 3 ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ข่าว 17/02/18
6 นางสาวชนากานต์ กรรฉิม ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ข่าว 07/02/18
7 รับสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง ข่าว 05/02/18
8 ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1-3 ระดับเขตพื้นทีี่การศึกษา ข่าว 03/02/18
9 ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีในงานเขมาวิชาการสืบสานมรดกไทย ข่าว 03/02/18
10 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ข่าว 03/02/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม