ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระยะที่ 2 ข่าว 18/06/20
2 รับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข่าว 18/06/20
3 ศึกษาดูงานด้านสื่อเทคโนโลยี ข่าว 10/06/20
4 โครงการปันรักจากครอบครัว พ.น. ปี 2563 ข่าว 10/06/20
5 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ข่าว 27/05/20
6 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมรับสม้ครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 03/05/20
7 MOU หอวังนนท์ ข่าว 27/11/19
8 โพธินิมิตวิทยาคมนำคณะลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมวันวชิราวุธ ข่าว 26/11/19
9 วันวชิราวุธ ข่าว 26/11/19
10 ประชุม 5 องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ข่าว 26/11/19
รูปภาพข่าว
รับสมัคร ม. 1 และ ม. 4
รองชนะเลิศอันดับที่ 1. การแข่งขันเซปักตะกร้อ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม