ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษา ข่าว 01/10/17
2 อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560 ข่าว 09/09/17
3 นิทรรศการตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 5-8 กันยายน 2560 ข่าว 09/09/17
4 สมาคมสโมสรลูกเสือนนทบุรี น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ ข่าว 04/09/17
5 TO BE NUMBER ONE ข่าว 01/09/17
6 โครงงานการประชุมขยายผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการประชาสัมพันธ์ ข่าว 31/08/17
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ข่าว 25/08/17
8 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนขบวนการPLC ข่าว 24/08/17
9 นางเเน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ ข่าว 10/08/17
10 นางเเน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิตวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ ข่าว 10/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม