ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วันพระบิดาฝนหลวง ข่าว 14/11/18
2 Bringing the Real World into Classroom ข่าว 08/11/18
3 วิทยากรเพศศึกษาและทักษะชีวิต ข่าว 04/11/18
4 กรอบข้อเสนอในการปรับแก้กฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข่าว 10/07/18
5 โรงเรียนคู่พัฒนา ข่าว 23/05/18
6 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน ข่าว 07/04/18
7 เจ้าหน้าที่ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพม. 3 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 27/03/18
8 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 27/03/18
9 รับโล่รางวัลเพชรนครา. อวอร์ด ข่าว 26/03/18
10 รับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 25/03/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม