ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นิสิตจุฬา - ชนบท รุ่นที่ 4 มอบห้องน้ำ และทางลาดสำหรับคนพิการ ข่าว 07/11/17
2 ผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ประจำปี 2559 ข่าว 07/11/17
3 การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. ข่าว 20/10/17
4 นางเเน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิตวิทยาคมเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 20/10/17
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษา ข่าว 01/10/17
6 อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560 ข่าว 09/09/17
7 นิทรรศการตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 5-8 กันยายน 2560 ข่าว 09/09/17
8 สมาคมสโมสรลูกเสือนนทบุรี น้อมจิตมุฑิตา ปูชนียาจารย์ ข่าว 04/09/17
9 TO BE NUMBER ONE ข่าว 01/09/17
10 โครงงานการประชุมขยายผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการประชาสัมพันธ์ ข่าว 31/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม