ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จังหวัดเชียงราย ข่าว 23/01/19
2 คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ข่าว 23/01/19
3 คนเก่งของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลเหรียญทอง ในรายการแข่งขันฟุตบอลคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562 ข่าว 23/01/19
4 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ข่าว 18/01/19
5 วันพระบิดาฝนหลวง ข่าว 14/11/18
6 Bringing the Real World into Classroom ข่าว 08/11/18
7 วิทยากรเพศศึกษาและทักษะชีวิต ข่าว 04/11/18
8 กรอบข้อเสนอในการปรับแก้กฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข่าว 10/07/18
9 โรงเรียนคู่พัฒนา ข่าว 23/05/18
10 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน ข่าว 07/04/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม