ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ข่าว 18/01/19
2 วันพระบิดาฝนหลวง ข่าว 14/11/18
3 Bringing the Real World into Classroom ข่าว 08/11/18
4 วิทยากรเพศศึกษาและทักษะชีวิต ข่าว 04/11/18
5 กรอบข้อเสนอในการปรับแก้กฏหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข่าว 10/07/18
6 โรงเรียนคู่พัฒนา ข่าว 23/05/18
7 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขับรถประจำโรงเรียน ข่าว 07/04/18
8 เจ้าหน้าที่ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพม. 3 พร้อมด้วยประธานเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 27/03/18
9 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 ข่าว 27/03/18
10 รับโล่รางวัลเพชรนครา. อวอร์ด ข่าว 26/03/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม