ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง ข่าว 12/11/19
12 นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ข่าว 12/11/19
13 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 11/11/19
14 คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน ข่าว 11/07/19
15 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ข่าว 24/06/19
16 การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าว 06/06/19
17 คู่มือการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ข่าว 23/05/19
18 คู่มือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธุ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 22/05/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม