ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 22/01/21
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 15/01/21
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 12/01/21
4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ข่าว 12/01/21
5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ข่าว 12/01/21
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.3 ข่าว 11/01/21
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต ข่าว 08/01/21
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 08/01/21
9 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ข่าว 07/01/21
10 การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าว 07/01/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม