ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา) ข่าว 23/03/20
2 แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ข่าว 19/03/20
3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระนครศรีอยุธยา) ข่าว 05/03/20
4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นนทบุรี) ข่าว 05/03/20
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 07/02/20
6 ประกาศตำแหน่งผู้บรืหารสถานศึกษา ข่าว 08/01/20
7 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ข่าว 07/01/20
8 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ข่าว 27/12/19
9 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ข่าว 27/12/19
10 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 ข่าว 26/12/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม