ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ข่าว 07/12/17
2 ขอให้ ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ยังไม่ได้กรองข้อมูล ข่าว 07/12/17
3 การสำรวจข้อมูลที่อยู่ของข้าราชการในสังกัด ข่าว 28/11/17
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข่าว 16/11/17
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ข่าว 16/11/17
6 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 20/10/17
7 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 20/10/17
8 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ข่าว 20/10/17
9 การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEPE Online) ข่าว 17/08/17
10 ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 04/08/17
รูปภาพข่าว
p
p
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม