ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สถิติการให้บริการการรับเรื่องร้องเรียน ข่าว 12/07/20
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ข่าว 10/07/20
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าว 10/07/20
4 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ข่าว 10/07/20
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าว 09/07/20
6 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 71 ราย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ข่าว 09/07/20
7 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) ข่าว 08/07/20
8 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางกการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 08/07/20
9 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 08/07/20
10 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าว 08/07/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม