ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศตำแหน่งผู้บรืหารสถานศึกษา ข่าว 08/01/20
2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 ข่าว 07/01/20
3 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ข่าว 27/12/19
4 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ข่าว 27/12/19
5 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 ข่าว 26/12/19
6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ข่าว 02/12/19
7 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 02/12/19
8 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 28/11/19
9 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 30/09/19
10 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 30/09/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม