ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้าเหมาเหมาบริการ) ข่าว 24/05/19
2 ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ข่าว 24/05/19
3 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ข่าว 24/05/19
4 คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ข่าว 24/05/19
5 คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ ข่าว 24/05/19
6 การลาอุปสมบท ข่าว 24/05/19
7 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน ข่าว 24/05/19
8 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข่าว 24/05/19
9 คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ข่าว 23/05/19
10 การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล ข่าว 22/05/19
รูปภาพข่าว
p
picture
picture
การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม