ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสันพันธ์ "จตุรมิตรสัมพันธ์" ข่าว 23/09/17
2 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ข่าว 18/09/17
3 ผู้บริหารและคณะครู ได้รับการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ข่าว 10/09/17
4 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ข่าว 03/09/17
5 โครงการเด็กไทย...ไม่เฉื่ือย ข่าว 10/08/17
6 จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเหลืองทั้งแผ่นดิน ข่าว 27/07/17
7 จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ข่าว 19/07/17
8 ร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ข่าว 19/07/17
9 คณะครูโรงเรียนปากกรานพิทยาเข้าร่วมอบรมศาสตร์พระราชา ข่าว 17/07/17
10 ตัวแทนสพม.๓ จำนวน ๑๐ โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ข่าว 13/07/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม