ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562 ข่าว 02/05/19
2 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี 2560 ข่าว 03/04/18
3 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ข่าว 27/10/17
4 โครงการปลูกต้นตาลโตนดสร้างแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 12/10/17
5 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ข่าว 08/09/17
6 กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าว 04/08/17
7 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ข่าว 02/08/17
8 การถ่ายทอดความรู้โดยใช้ Internet of Things (IoT) ข่าว 02/08/17
9 กิจกรรมวันภาษาไทย ข่าว 01/08/17
10 ประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ข่าว 01/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม