ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19 ข่าว 12/03/20
2 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562 ข่าว 02/05/19
3 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี 2560 ข่าว 03/04/18
4 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ข่าว 27/10/17
5 โครงการปลูกต้นตาลโตนดสร้างแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 12/10/17
6 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ข่าว 08/09/17
7 กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าว 04/08/17
8 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ข่าว 02/08/17
9 การถ่ายทอดความรู้โดยใช้ Internet of Things (IoT) ข่าว 02/08/17
10 กิจกรรมวันภาษาไทย ข่าว 01/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม