ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 22/06/20
2 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร้ระบาดเชื้อ Covid-19 ข่าว 30/05/20
3 การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนผ่านระบบ DLTV ข่าว 20/05/20
4 สร้างวินัยป้องกันเชื้อ COVID-19 ข่าว 12/03/20
5 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2562 ข่าว 02/05/19
6 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปี 2560 ข่าว 03/04/18
7 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ข่าว 27/10/17
8 โครงการปลูกต้นตาลโตนดสร้างแหล่งเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 12/10/17
9 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ข่าว 08/09/17
10 กิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ข่าว 04/08/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม