ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ข่าว 11/08/20
12 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ข่าว 31/07/20
13 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เป็นสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ข่าว 30/07/20
14 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดพิธีถวายพระพร ข่าว 24/07/20
15 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ข่าว 12/07/20
16 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้ารับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงcovid19 ข่าว 09/07/20
17 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา ข่าว 03/07/20
18 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา2563 ข่าว 01/07/20
19 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เตรียมพร้อมเปิดเทอม ข่าว 25/06/20
20 โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จัดการสอบคัดเลือกโดยใช้มาตรการป้องกันโควิด ข่าว 07/06/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม