ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดประชุมผู้ปกครอง ข่าว 02/12/19
12 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ข่าว 26/11/19
13 สรุปเหรียญศิลปหัตถกรรม 69 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 26/11/19
14 Child Show ปีการศึกษา 2562 ข่าว 20/11/19
15 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประเมินโครงงาน ข่าว 03/10/19
16 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ข่าว 03/10/19
17 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกิจกรรมรับทุนจากบริษัท TS TECH (ประเทศไทย) ข่าว 28/08/19
18 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันแม่ ข่าว 15/08/19
19 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ข่าว 07/08/19
20 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เป็นตัวแทนโครงการอำเภอทูบีนัมเบอร์วัน ข่าว 20/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม