ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 งาน Open House โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ประจำปี 2562 ข่าว 11/02/19
12 จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
13 หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
14 กิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย" ข่าว 14/09/18
15 อ.ร.รวมใจ ระลึกพระคุณแม่ งานวันแม่ ปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
16 นักเรียนร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียน ข่าว 14/09/18
17 จัดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ข่าว 14/09/18
18 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 29/06/18
19 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE NUMBER ONE ข่าว 25/06/18
20 นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ข่าว 18/06/18
รูปภาพข่าว
เรือจ้างวางพาย
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม