ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 งาน Open House โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ประจำปี 2562 ข่าว 11/02/19
2 จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
3 หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
4 กิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย" ข่าว 14/09/18
5 อ.ร.รวมใจ ระลึกพระคุณแม่ งานวันแม่ ปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
6 นักเรียนร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียน ข่าว 14/09/18
7 จัดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ข่าว 14/09/18
8 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 29/06/18
9 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE NUMBER ONE ข่าว 25/06/18
10 นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ข่าว 18/06/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม