ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม O net ข่าว 22/01/20
2 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันครู ข่าว 17/01/20
3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ข่าว 13/01/20
4 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ทำบุญปีใหม่ 2563 ข่าว 03/01/20
5 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ ข่าว 26/12/19
6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าร่วม ปาริชาตเกมส์ ข่าว 26/12/19
7 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ข่าว 06/12/19
8 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดประชุมผู้ปกครอง ข่าว 02/12/19
9 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ข่าว 26/11/19
10 สรุปเหรียญศิลปหัตถกรรม 69 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 26/11/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม