ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดอบรมแนวทางการทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ4ปี ข่าว 14/09/20
2 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดอบรมแนวทางการทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ4ปี ข่าว 13/09/20
3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ข่าว 11/08/20
4 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ข่าว 31/07/20
5 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เป็นสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ข่าว 30/07/20
6 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดพิธีถวายพระพร ข่าว 24/07/20
7 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ข่าว 12/07/20
8 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้ารับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงcovid19 ข่าว 09/07/20
9 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา ข่าว 03/07/20
10 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา2563 ข่าว 01/07/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม