ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 29/06/18
2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE NUMBER ONE ข่าว 25/06/18
3 นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ข่าว 18/06/18
4 รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 18/06/18
5 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ข่าว 06/06/18
6 นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผอ.ร.ร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 05/06/18
7 ข่าวเราชาวนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา ข่าว 14/09/17
8 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูเรา ชาว อ.ร. ข่าว 14/09/17
9 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูเราชาว อ.ร. ข่าว 14/09/17
10 เรือจ้างวางพาย ของชาวนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 01/09/17
รูปภาพข่าว
เรือจ้างวางพาย
เราชาวนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม