ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 จัดงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
2 หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
3 กิจกรรม "วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย" ข่าว 14/09/18
4 อ.ร.รวมใจ ระลึกพระคุณแม่ งานวันแม่ ปีการศึกษา 2561 ข่าว 14/09/18
5 นักเรียนร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ต้นไม้ประจำโรงเรียน ข่าว 14/09/18
6 จัดค่ายพัฒนาวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ข่าว 14/09/18
7 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ข่าว 29/06/18
8 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอนครหลวงไปแข่งขันในโครงการ TO BE NUMBER ONE ข่าว 25/06/18
9 นักเรียนโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ข่าว 18/06/18
10 รร นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 18/06/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม