ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" เพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ข่าว 09/12/18
2 กิจกรรมอบรมการศึกษาต่อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ข่าว 09/12/18
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ข่าว 09/12/18
4 นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ข่าว 09/12/18
5 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (IP) ศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย ข่าว 09/12/18
6 โครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ข่าว 09/12/18
7 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ข่าว 09/12/18
8 รางวัลการชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 18 ปี หญิง มหกรรมรวมกีฬา สพฐ.เกมส์ ข่าว 09/12/18
9 การแข่งขันว่ายนํ้ากีฬาแห่งชาติครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ ข่าว 09/12/18
10 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ลอยกระทง 2561 ข่าว 09/12/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม