ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การติว o-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ข่าว 14/01/19
2 การต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ สู่ครอบครัวหอวังนนท์ แสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และแสดงความชื่นชมแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ข่าว 14/01/19
3 การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ข่าว 14/01/19
4 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ ข่าว 14/01/19
5 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องด้วยวันที่ 1 มกราคม ของทุกๆ ปี กำหนดถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีนิยม ข่าว 14/01/19
6 กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็ก ข่าว 14/01/19
7 งานมหกรรมความสมารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ข่าว 14/01/19
8 โครงการ"หนึ่งวันเพื่อลูกรัก" เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข่าว 30/12/18
9 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ข่าว 30/12/18
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางชีวภาพพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ 2 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ข่าว 30/12/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม