ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ข่าว 10/07/19
2 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ สพม.3 ข่าว 28/06/19
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าว 27/06/19
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ข่าว 25/06/19
5 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 04/06/19
6 คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3 ข่าว 27/05/19
7 คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ ข่าว 27/05/19
8 คู่มือยานพาหนะ ข่าว 27/05/19
9 คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office) ข่าว 27/05/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม