ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ข่าว 25/11/19
12 รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันวงดนตรี School Band music Conntest ข่าว 25/11/19
13 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ 4 ข่าว 25/11/19
14 ค่ายอบรมผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ข่าว 25/11/19
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะ ข่าว 19/11/19
16 กิจกรรมวันลอยกระทง 2562 ข่าว 14/11/19
17 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข่าว 14/11/19
18 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าว 08/11/19
19 ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/11/19
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาครูใหม่ในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ข่าว 05/11/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม