ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะหัน ข่าว 20/06/18
2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 15/06/18
3 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางปะหัน ข่าว 14/06/18
4 การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ" ข่าว 08/06/18
5 ยินดีต้อนรับ นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ข่าว 04/06/18
6 คณะครูโรงเรียนบางปะหันร่วมกันแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ข่าว 17/05/18
7 การนิเทศโรงเรียนของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ข่าว 21/03/18
8 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "Academic Exhibition Bangpahan School 4.0" ข่าว 20/02/18
9 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ 6 ข่าว 25/12/17
10 กิจกรรมกีฑาสีภายในต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560 ข่าว 20/11/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม