ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนบางปะหันลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ข่าว 15/11/18
2 กิจกรรม พิธีเปิดกรีฑาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ข่าว 12/11/18
3 กิจกรรม ร่วมการแสดงงาน ๒๕๐ ปีตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช ข่าว 12/11/18
4 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯภาษาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 06/11/18
5 การเข้าร่วมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัย ข่าว 06/11/18
6 การประชุมปฏิบัติการ โครงการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ ข่าว 04/11/18
7 กิจกรรม ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนบางปะหัน ข่าว 04/11/18
8 กิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบางปะหัน ข่าว 04/11/18
9 กิจกรรม พิธีเปิด-ปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนบางปะหัน ข่าว 04/11/18
10 กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ข่าว 04/11/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม