ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การลงนาม MOU TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ข่าว 23/06/20
2 การประเมินร้านค้าประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2563 ข่าว 18/06/20
3 การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่ 3ของครูผู้ช่วย ข่าว 17/06/20
4 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 14/06/20
5 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ข่าว 13/06/20
6 มอบทุนให้แก่นักเรียน ทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 13/06/20
7 มอบทุนให้แก่นักเรียน ทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าว 13/06/20
8 การประชุมหารือกับคณะกรรมการนักเรียน ข่าว 13/06/20
9 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข่าว 13/06/20
10 คณะครูโรงเรียนบางปะหัน ได้ลงพื้นที่สำรวจนักเรียนจากการเรียนจาก DLTV ข่าว 13/06/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม