ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมพิธีคุรุมุฑิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ ข่าว 15/09/17
2 พิธีเปิด-ปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนบางปะหัน ข่าว 13/09/17
3 กิจกรรมนิทรรศการงานสัปดาห์ห้องสมุด ข่าว 05/09/17
4 กิจกรรมปลูกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ข่าว 23/08/17
5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ข่าว 21/08/17
6 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าว 16/08/17
7 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนบางปะหัน จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 13/07/17
8 พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ข่าว 07/07/17
9 นายสุชิน มั่นศิล ผอ.ร.ร.บางปะหัน ข่าว 16/10/13
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม