ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี อยุธยาวิทยาลัย ข่าว 05/10/18
12 สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา2561 ข่าว 03/10/18
13 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.5) ปี 2561 ข่าว 07/09/18
14 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ระดับชั้น ม.4) ข่าว 07/09/18
15 English & Adventure Camp ห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 05/09/18
16 รางวัลฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 03/09/18
17 การแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ข่าว 03/09/18
18 สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา ข่าว 31/08/18
19 แสดงความยินดี “ลูกชาติเสือ” จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง นักกีฬาเซปักตะกร้อ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ข่าว 31/08/18
20 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 ข่าว 22/08/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม