ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 ข่าว 21/02/19
12 Senior Guide 3 ภาษา เดินหน้าเก็บประสบการณ์มัคคุเทศก์จิตอาสา ข่าว 14/02/19
13 อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ข่าว 12/02/19
14 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ข่าว 12/02/19
15 วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562 ข่าว 12/02/19
16 อยุธยาวิทยาลัยรับรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 โครงการห้องเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ข่าว 12/02/19
17 ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6 รุ่น 114 ข่าว 31/01/19
18 อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ข่าว 30/01/19
19 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ข่าว 30/01/19
20 กีฬาเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ข่าว 28/01/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม