ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีอัญเชิญรางวัลโล่เกียรติคุณพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ข่าว 22/09/17
12 โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2 ข่าว 22/09/17
13 อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ข่าว 22/09/17
14 รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ข่าว 22/09/17
15 พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติค่าแห่งคุณธรรม ประจำปี 2560 ข่าว 21/09/17
16 นักเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัลเด็ก และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ข่าว 20/09/17
17 เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ข่าว 20/09/17
18 นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนั่งรถรางเยี่ยมชมมรดกโลก ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ข่าว 19/09/17
19 เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 (ระดับชั้น ม.6) ข่าว 18/09/17
20 เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 (ระดับชั้น ม.1) ข่าว 18/09/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม