ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 อบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิชาแห่งโลกอนาคต สร้างพลังทักษะดิจิทัล ข่าว 20/02/20
12 อยุธยาวิทยาลัยร่วมส่งกำลังใจความห่วงใยและมิตรไมตรีแก่ชาวจีน ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข่าว 18/02/20
13 อยุธยาวิทยาลัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ข่าว 16/02/20
14 ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6’62 ข่าว 14/02/20
15 ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3’62 ข่าว 14/02/20
16 AYW Senior Guide ครั้งที่ 5 เยืือนถิ่น วัดใหญ่ชัยมงคล ข่าว 14/02/20
17 ฝึกภาคสนาม นศท. (หญิง) อยุธยาวิทยาลัย ข่าว 11/02/20
18 การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ข่าว 11/02/20
19 อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ ข่าว 06/02/20
20 อยุธยาวิทยาลัยแนะแนวการศึกษาต่อ ข่าว 06/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม