ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศศิลปกรรม อันดับที่ 2 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ข่าว 18/07/19
2 เวียนเทียนวัดสะพานนาค 1 ใน 5 วัดในโรงเรียน ความภาคภูมิในชาวอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 18/07/19
3 อยุธยาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร ข่าว 12/07/19
4 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ข่าว 12/07/19
5 อยุธยาวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ข่าว 12/07/19
6 อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ทานาบะตะ เทศกาลที่ชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศรอคอย ข่าว 11/07/19
7 รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ของสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข่าว 11/07/19
8 อยุธยาวิทยาลัย ตัวแทนประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศ มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ข่าว 10/07/19
9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เตรียมเข้ารับโล่พระราชทาน การทดสอบกลอนเทิดพระคุณแม่ระดับประเทศ ข่าว 10/07/19
10 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ข่าว 08/07/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม