ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 อยุธยาวิทยาลัยรับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขา ประเพณีวัฒนธรรมดีเด่น ระดับ Gold เนื่ิองในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 ข่าว 17/10/20
2 วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ข่าว 14/10/20
3 บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา จำนวน 125,000 บาท ข่าว 14/10/20
4 พลตำรวจโทจิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงบ้านพักครูพระราชทาน ข่าว 14/10/20
5 รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันอนาคต ข่าว 07/10/20
6 อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ระดับชั้น ม.1 ข่าว 07/10/20
7 อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศฟุตซอล ข่าว 05/10/20
8 โครงงานนักเรียน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่10 ข่าว 05/10/20
9 ชาติเสืออำลา งามสง่าปูชนีย์ สดุดีจากใจ’63 ข่าว 05/10/20
10 อยุธยาวิทยาลัยรับมอบรถรางจากบริษัทโอสถสภา จำกัด รับโปรเจ็ค AYW Travel to ประวัติศาสตร์ อยุธยาแหล่งเรียนรู้ ข่าว 25/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม