ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ดวงจิตผูกพัน ปูชนีย์ศรีอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 17/09/19
2 Advice E-sport rov 2019 ข่าว 17/09/19
3 ชาติเสือเกมส์ 2562 ข่าว 13/09/19
4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ข่าว 13/09/19
5 AYW CROSSWORD COMPETITION 2019 ข่าว 02/09/19
6 โล่เกียรติยศวิทยากรดีเยี่ยม วิทยากรศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. ข่าว 02/09/19
7 อยุธยาวิทยาลัยรับโล่รางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วีถีพุทธ ม.ปลาย มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมเเละการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 ข่าว 02/09/19
8 อยุธยาวิทยาลัยรอชิงระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ข่าว 01/09/19
9 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานให้กับสถานศึกษา ข่าว 30/08/19
10 อยุธยาวิทยาลัยตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ข่าว 22/08/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม