ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เปิดยิ่งใหญ่ เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ข่าว 23/09/17
2 อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีอัญเชิญรางวัลโล่เกียรติคุณพระราชทาน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ข่าว 22/09/17
3 โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2 ข่าว 22/09/17
4 อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล ข่าว 22/09/17
5 รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ข่าว 22/09/17
6 พิธีมอบทุนการศึกษาและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติค่าแห่งคุณธรรม ประจำปี 2560 ข่าว 21/09/17
7 นักเรียนอยุธยาวิทยาลัยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัลเด็ก และเยาวชน ดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ข่าว 20/09/17
8 เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ข่าว 20/09/17
9 นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนั่งรถรางเยี่ยมชมมรดกโลก ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ข่าว 19/09/17
10 เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 (ระดับชั้น ม.6) ข่าว 18/09/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม