ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน ข่าว 21/01/19
2 นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ข่าว 21/01/19
3 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถี"สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2562 ข่าว 18/01/19
4 อยุธยาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา) ข่าว 18/01/19
5 อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข่าว 17/01/19
6 อยุธยาวิทยาลัยทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ข่าว 15/01/19
7 อยุธยาวิทยาลัยชนะเลิศ การประกวด Singing Contest (ร้องเพลงสากล) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงาน TU Open House 2019 ข่าว 14/01/19
8 อยุธยาวิทยาลัยรับเกียรติบัตรรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ข่าว 14/01/19
9 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ข่าว 09/01/19
10 โครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา) ข่าว 08/01/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม