ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมอนุรักษ์ท้องถิ่น AYW Local Conservation ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ข่าว 16/07/18
2 Senior Guide อยุธยาวิทยาลัย วิทยากรนำเที่ยวศูนย์การเรียนรู้ ข่าว 16/07/18
3 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีหล่อเทียนจำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ข่าว 16/07/18
4 การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลากรประจำปี 2561 ข่าว 13/07/18
5 สุ่มตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ข่าว 12/07/18
6 たなばたまつり วันทะนะบะตะ อยุธยาวิทยาลัย ข่าว 12/07/18
7 ค้นหาเด็กเก่งภาษาใน “PIM Language Competition ครั้งที่ 3” ข่าว 10/07/18
8 BRANDS Brain International Challenge 2018 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ข่าว 10/07/18
9 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ข่าว 10/07/18
10 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ข่าว 10/07/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม