ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/03/19
2 รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ EP ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/03/19
3 114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน ข่าว 11/03/19
4 ประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในฐานะนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 09/03/19
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ข่าว 08/03/19
6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ข่าว 04/03/19
7 วันอยุธยาวิทยาลัย (114 ปี) ข่าว 04/03/19
8 ค่ายวิทย์คิดสนุกกับสะเต็มศึกษา นักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 4 ข่าว 21/02/19
9 Senior Guide 3 ภาษา เดินหน้าเก็บประสบการณ์มัคคุเทศก์จิตอาสา ข่าว 14/02/19
10 อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ข่าว 12/02/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม