ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.5) ปี 2561 ข่าว 07/09/18
2 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ระดับชั้น ม.4) ข่าว 07/09/18
3 English & Adventure Camp ห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 05/09/18
4 รางวัลฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 03/09/18
5 การแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 ของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ข่าว 03/09/18
6 สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา ข่าว 31/08/18
7 แสดงความยินดี “ลูกชาติเสือ” จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง นักกีฬาเซปักตะกร้อ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์ ข่าว 31/08/18
8 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 ข่าว 22/08/18
9 โล่พระราชทานกลอนเทิดพระคุณแม่ ในงานวันแม่แห่ชาติ ประจำปี2561 ข่าว 21/08/18
10 ลูกเสืออาสากกต.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ข่าว 13/08/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม