ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ข่าว 24/05/19
2 ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อบรม STEM ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน “ตรวจพันธุ์ทันด่วน” ข่าว 18/05/19
3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พัฒนาอัตลักษณ์ชาติเสือ ข่าว 10/05/19
4 ศูนย์ สพฐ. 187 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดอบรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี62 “ขนส่งทางไกล ลื่นไถลก็ไม่กลัว” ข่าว 09/05/19
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ ข่าว 30/03/19
6 อยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 30/03/19
7 ภาพบรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ข่าว 24/03/19
8 รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/03/19
9 รายงานตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ EP ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/03/19
10 114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน ข่าว 11/03/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม