ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ด่วนที่สุด ขอเชิญคุณครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ข่าว 18/01/18
2 ช่องทางการรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ข่าว 07/12/17
3 สพฐ. ให้ ร.ร.กรอกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง เฉพาะ นร.ยากจน ส่วน นร.ทั่วไปแล้วแต่ความประสงค์ของทางโรงเรียน ข่าว 07/12/17
4 สพฐ.ทำระบบยกเลิกยืนยันข้อมูลนักเรียนอัตโนมัติถ้าพบนักเรียนซ้ำซ้อน! ในระบบ DMC 10 พ.ย.60 สพม.3 ขอให้ทุก ร.ร.เข้าตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะๆ จนถึง 10 พ.ย.60 เวลา 24.00 น. ข่าว 09/11/17
5 ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC เพื่อขอรับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560 ยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 7 พ.ย.2560 ข่าว 07/11/17
6 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2562 ข่าว 07/10/17
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3 ข่าว 26/09/17
8 ด่วนที่สุด สพฐ.ให้ทุก ร.ร.รายงานข้อมูลลงในแบบสอบถามเรื่อง DLTV ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20 ก.ย. 2560 (พรุ่งนี้) ข่าว 19/09/17
9 สพฐ.ให้คืนเงินเด็กยากจน 1/60 กรณีเด็กย้าย ลาออก และไม่สามารถรับเงินเด็กยากจนได้ ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2560 ข่าว 01/09/17
10 สพฐ.ขอเชิญครูที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงและตอบปัญหาการใช้งานระบบ Training OBEC ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ข่าว 12/07/17
รูปภาพข่าว
สรุปการรายงานข้อมูล ภาพรวมเขต 100%
สรุปการรายงานข้อมูล รายโรงเรียน 100%
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม