ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน ข่าว 24/07/18
2 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. ข่าว 24/07/18
3 อำนาจหน้าที่ สพม.3 ข่าว 22/06/18
4 เอกสารประกอบการอบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 28/05/18
5 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ข่าว 22/05/18
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/18
7 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข่าว 19/04/18
8 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 2561 ข่าว 30/03/18
9 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 29/03/18
10 สพฐ.แจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติหนังสือเรียนปี 2560 โดยในปี 2561 ให้จัดสรรหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 100% โดยไม่เรียกเก็บคืน ข่าว 16/03/18
รูปภาพข่าว
สรุปการรายงานข้อมูล ภาพรวมเขต 100%
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม