ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สพฐ.ขอเชิญครูที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงและตอบปัญหาการใช้งานระบบ Training OBEC ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 14 ก.ค. 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ข่าว 12/07/17
2 สพม.3 ดำเนินการสร้างรหัส ผอ.ร.ร. เพื่อเข้าระบบอนุมัติให้ครูไปอบรม ในระบบ Training OBEC (อบรมหัวละ 10,000) ข่าว 11/07/17
3 สพฐ.เลื่อนปิดระบบคัดกรองเด็กยากจน เพื่อรับจัดสรรงบเด็กยากจน เป็นวันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 24.00 น. ข่าว 30/06/17
4 แจ้งปิดระบบคัดกรองนักเรียนยากจน เพื่อขอรับจัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2560 ข่าว 26/06/17
5 สพฐ.ประกาศแบบคัดกรอง นร. ยากจน (นร.01) แบบใหม่ เริ่มใช้ 15 มิ.ย.2560 เป็นต้นไป ข่าว 12/06/17
6 ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560 สังกัด สพม.3 (อย่างไม่เป็นทางการ) ข่าว 12/06/17
7 นายอนันต์ มีพจนา รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย ข่าว 24/05/17
8 คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ข่าว 23/05/17
9 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 2560 (ฉบับแก้ไข) ข่าว 23/05/17
10 เพิ่มรอบการนำเข้าข้อมูลนักเรียนยากจน เพื่อขอรับจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2560 ข่าว 22/05/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม