ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/18
2 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข่าว 19/04/18
3 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 2561 ข่าว 30/03/18
4 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 29/03/18
5 สพฐ.แจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติหนังสือเรียนปี 2560 โดยในปี 2561 ให้จัดสรรหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 100% โดยไม่เรียกเก็บคืน ข่าว 16/03/18
6 ด่วนที่สุด ขอเชิญคุณครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ข่าว 18/01/18
7 ช่องทางการรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ข่าว 07/12/17
8 สพฐ. ให้ ร.ร.กรอกข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง เฉพาะ นร.ยากจน ส่วน นร.ทั่วไปแล้วแต่ความประสงค์ของทางโรงเรียน ข่าว 07/12/17
9 สพฐ.ทำระบบยกเลิกยืนยันข้อมูลนักเรียนอัตโนมัติถ้าพบนักเรียนซ้ำซ้อน! ในระบบ DMC 10 พ.ย.60 สพม.3 ขอให้ทุก ร.ร.เข้าตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะๆ จนถึง 10 พ.ย.60 เวลา 24.00 น. ข่าว 09/11/17
10 ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC เพื่อขอรับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2560 ยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 7 พ.ย.2560 ข่าว 07/11/17
รูปภาพข่าว
สรุปการรายงานข้อมูล ภาพรวมเขต 100%
สรุปการรายงานข้อมูล รายโรงเรียน 100%
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม