ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 อำนาจหน้าที่ สพม.3 ข่าว 22/06/18
2 เอกสารประกอบการอบรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 28/05/18
3 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ข่าว 22/05/18
4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3 ข่าว 16/05/18
5 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข่าว 19/04/18
6 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 2561 ข่าว 30/03/18
7 การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 29/03/18
8 สพฐ.แจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติหนังสือเรียนปี 2560 โดยในปี 2561 ให้จัดสรรหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน 100% โดยไม่เรียกเก็บคืน ข่าว 16/03/18
9 ด่วนที่สุด ขอเชิญคุณครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ข่าว 18/01/18
10 ช่องทางการรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ข่าว 07/12/17
รูปภาพข่าว
สรุปการรายงานข้อมูล ภาพรวมเขต 100%
สรุปการรายงานข้อมูล รายโรงเรียน 100%
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม