ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ข่าว 17/05/19
2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าว 08/05/19
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ข่าว 07/05/19
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 22/04/19
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าว 08/03/19
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าว 28/02/19
7 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ข่าว 20/02/19
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ข่าว 31/01/19
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 19/12/18
10 แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ข่าว 13/12/18
รูปภาพข่าว
pictuer
pictuer
pictuer
pictuer
pictuer
p
p
p
p
p
ประชาสัมพันธ์
p
p
p
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม