ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น ข่าว 20/09/18
2 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 14/09/18
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว 09/04/18
4 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" ข่าว 09/04/18
5 แบบฟอร์มการตอบรับ-ส่งเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว 09/04/18
6 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 03/04/18
7 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 03/04/18
8 กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ข่าว 02/04/18
9 เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ข่าว 29/03/18
10 เชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ข่าว 29/03/18
รูปภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์
p
p
p
picture
picture
picture
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม