ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 19/12/18
2 แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ข่าว 13/12/18
3 แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หนังสือราชการ 12/12/18
4 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น ข่าว 20/09/18
5 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 14/09/18
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว 09/04/18
7 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" ข่าว 09/04/18
8 แบบฟอร์มการตอบรับ-ส่งเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว 09/04/18
9 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 03/04/18
10 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 03/04/18
รูปภาพข่าว
p
p
ประชาสัมพันธ์
p
p
p
picture
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม