ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว 09/04/18
2 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" ข่าว 09/04/18
3 แบบฟอร์มการตอบรับ-ส่งเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าว 09/04/18
4 การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 03/04/18
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 03/04/18
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล - แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ข่าว 02/04/18
7 เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ข่าว 29/03/18
8 เชิญร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ข่าว 29/03/18
9 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑) ข่าว 21/03/18
10 เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาฯ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดฯ ข่าว 09/01/18
รูปภาพข่าว
p
p
picture
picture
picture
picture
picture
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม