ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าว 08/03/19
2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ข่าว 28/02/19
3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ข่าว 20/02/19
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ข่าว 31/01/19
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 19/12/18
6 แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ข่าว 13/12/18
7 แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หนังสือราชการ 12/12/18
8 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น ข่าว 20/09/18
9 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 14/09/18
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว 09/04/18
รูปภาพข่าว
pictuer
p
p
p
p
p
ประชาสัมพันธ์
p
p
p
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม