ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ข่าว 16/02/18
2 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้จัดสนามแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ข่าว 13/02/18
3 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร "เด็กประพฤติดีมีค่านิยม" จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข่าว 05/02/18
4 "การแข่งขันโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค" ข่าว 09/01/18
5 "การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗" ระดับภาค ข่าว 09/01/18
6 "เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี" ข่าว 09/01/18
7 นักฟุตบอลโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ข่าว 18/12/17
8 โพธินิมิตเกมส์ ครั้งที่ 31 ข่าว 18/12/17
9 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนคลองโต๊ะนุ้ย ข่าว 30/11/17
10 ยินดีต้อนรับโรงเรียนสงขลาวิทยาคม ข่าว 29/11/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม