ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบสพฐ.ประจำเดือนมกราคม 2562 (ยกเว้นนักการภารโรง 7 ราย) ข่าว 29/01/19
12 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ธันวาคม 2561 ข่าว 15/01/19
13 ค่าการศึกษาเดือนพฤศจิกายน2561 ข่าว 10/01/19
14 โอนเงินค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าว 10/01/19
15 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ข่าว 07/01/19
16 รายละเอียดค่าเช่าบ้านประจำเดือน ธ.ค.61 ข่าว 28/12/18
17 แจ้งการโอนเงินเดือนครู งบ อบจ.เดือน ธันวาคม 2561 ข่าว 27/12/18
18 แจ้งรายละเอียดเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/61 (เพ่ิ่มเติม)จำนวน 4 โรงเรียน ข่าว 26/12/18
19 แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนงบสพฐ.ประจำเดือนธันวาคม 2561 ข่าว 26/12/18
20 ประกาศด่วนที่สุดเปิดรับสมัครอัตราจ้าง 1 อัตรา ข่าว 25/12/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม