ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ข่าว 14/06/19
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข่าว 13/06/19
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว 13/06/19
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข่าว 13/06/19
5 ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าว 13/06/19
6 อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ588-596 บอ 134/62 ข่าว 13/06/19
7 อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 572-587 บอ 131/62 ข่าว 13/06/19
8 อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 562 - 571 บอ132/62 ข่าว 07/06/19
9 อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ งบO-net 2557 ฎ533-540 บอ 131/62 ข่าว 07/06/19
10 อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 548-561บอ 130/62 ข่าว 07/06/19
รูปภาพข่าว
-
-
-
-
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม