ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 820-830 บอ 172/62 ข่าว 19/08/19
2 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 818-819 บอ171/62 ข่าว 19/08/19
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ข่าว 14/08/19
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ข่าว 14/08/19
5 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณจาก ฎ787 งบต้านยาเสพติด บอ170/62 ข่าว 08/08/19
6 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 799-817 บอ 169/62 ข่าว 08/08/19
7 หน้างบเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนก.ค.62 ฎ759/62 ข่าว 07/08/19
8 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operating System)พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 07/08/19
9 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 778-798 บอ 168/62 ข่าว 07/08/19
10 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 776-777 บอ 167/62 ข่าว 07/08/19
รูปภาพข่าว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม