ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซม สพม.3(990,000 บาท) ข่าว 19/01/18
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซม สพม.3(990,000บาท) ข่าว 19/01/18
3 แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 จำนวน 47 โรงเรียน ข่าว 16/01/18
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าว 15/01/18
5 แจ้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ข่าว 08/01/18
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงาน สพม.3 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 05/01/18
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงซ่อมแซม สพม.3 ข่าว 05/01/18
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 29/12/17
9 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 29/12/17
10 แจ้งโอนค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตรบำนาญประจำเดือนธันวาคม 2560 ข่าว 29/12/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม