ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 28/09/20
2 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข่าว 28/09/20
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 25/09/20
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 24/09/20
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 24/09/20
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 24/09/20
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ2563 ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 23/09/20
8 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 22/09/20
9 รางานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ข่าว 16/09/20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่สอง เนื่องจากประกาศครั้งที่หนึ่งไฟล์เสีย จึงทำให้ขึ้นประกาศไม่ได้ ข่าว 15/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม