ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ข่าว 14/11/19
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าว 06/11/19
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าว 29/10/19
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อจัดจ้าง 29/10/19
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 ข่าว 15/10/19
6 โอนเงินค่าครูธุรการ จ้างเหมา ประจำเดือน ส.ค - กย.62 และครูผู้ทรงคุณค่า กย.62 บอ.215/62 ข่าว 09/10/19
7 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1158 - 1164 บอ 210/62 ข่าว 04/10/19
8 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1153 - 1157 บอ 209/62 ข่าว 04/10/19
9 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1131 - 1152 บอ 208/62 ข่าว 04/10/19
10 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1268 - 1273 บอ 217/62 ข่าว 04/10/19
รูปภาพข่าว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม