ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 ข่าว 15/10/19
2 โอนเงินค่าครูธุรการ จ้างเหมา ประจำเดือน ส.ค - กย.62 และครูผู้ทรงคุณค่า กย.62 บอ.215/62 ข่าว 09/10/19
3 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1158 - 1164 บอ 210/62 ข่าว 04/10/19
4 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1153 - 1157 บอ 209/62 ข่าว 04/10/19
5 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1131 - 1152 บอ 208/62 ข่าว 04/10/19
6 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1268 - 1273 บอ 217/62 ข่าว 04/10/19
7 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1242 - 1267 บอ 216/62 ข่าว 04/10/19
8 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1232 - 1241 บอ 215/62 ข่าว 04/10/19
9 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1223 - 1231 บอ 214/62 ข่าว 04/10/19
10 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 1191 - 1222 บอ 213/62 ข่าว 04/10/19
รูปภาพข่าว
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม