ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
22 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
23 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ข่าว 15/06/17
24 นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 06/06/17
25 ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีกการศึกษา 2560 ข่าว 20/04/17
26 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ข่าว 15/03/17
27 งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ข่าว 06/02/17
28 ร่วมเปิดงานวันเด็กและกิจกรรมแปรอักษร ข่าว 06/02/17
29 งานวันเด็กโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 06/02/17
30 นิทรรศการเปิดโลกวิชาการและงานแสดงศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ข่าว 06/02/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม