ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 การวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ข่าว 15/06/17
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
13 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
14 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ข่าว 15/06/17
15 นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 06/06/17
16 ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีกการศึกษา 2560 ข่าว 20/04/17
17 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ข่าว 15/03/17
18 งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ข่าว 06/02/17
19 ร่วมเปิดงานวันเด็กและกิจกรรมแปรอักษร ข่าว 06/02/17
20 งานวันเด็กโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 06/02/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม