ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกกรมวันไหว้ครูและเคารพครู ข่าว 15/06/17
2 สภานักเรียนร่วมใจทำดีถวายพ่อหลวงประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ข่าว 15/06/17
3 การวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ข่าว 15/06/17
4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
5 ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 15/06/17
6 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ข่าว 15/06/17
7 นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผอ.โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ข่าว 06/06/17
8 ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีกการศึกษา 2560 ข่าว 20/04/17
9 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ข่าว 15/03/17
10 งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ข่าว 06/02/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม