ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โสนบาน ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 25/02/20
12 “วันอยุธยานุสรณ์ 63” ข่าว 25/02/20
13 พิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ข่าว 25/02/20
14 คณะกรรมการสภานักเรียน ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ข่าว 25/02/20
15 พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข่าว 25/02/20
16 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องวันมาฆบูชา ข่าว 10/02/20
17 นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสาขาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข่าว 10/02/20
18 ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ข่าว 10/02/20
19 พิธีบวงสรวงในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีรกษัตรี แห่งกรุงศรีอยุธยา ข่าว 10/02/20
20 "ค่ายจีนและค่ายญี่ปุ่น" ข่าว 01/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม