ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ว่าที่ ร.ต.ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.อยุธยานุสรณ์ ข่าว 14/11/19
2 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 318ล./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) ข่าว 28/10/19
3 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าว 28/10/19
4 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ข่าว 11/10/19
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสภาพภายนอกรอบที่ 4 ข่าว 11/10/19
6 รด.จิตอาสาร่วมกันพัฒนาและดูแลความสะอาดให้กับวัดท่าการ้อง ข่าว 11/10/19
7 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ข่าว 11/10/19
8 อบรมออกแบบภาพกราฟิกด้วย Photoshop ข่าว 11/10/19
9 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor ปีการศึกษา 2562 ข่าว 11/10/19
10 Talented English Camp – Around the World ข่าว 11/10/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม