ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดประสาท ข่าว 03/07/20
2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 03/07/20
3 ยินดีต้อนรับ นางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว 03/07/20
4 นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้าย TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ระดับประเทศ ข่าว 03/07/20
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.3/ว.21” ข่าว 27/06/20
6 นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ลงตรวจความพร้อมของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในการรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 27/06/20
7 ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 27/06/20
8 อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 2 ข่าว 19/06/20
9 อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 1 ข่าว 19/06/20
10 การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นการประเมิน วฐ.2 นายกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข่าว 19/06/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม