ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ข่าว 18/07/19
2 โครงการพลังงานสัญจร ประจำปี 2562 ข่าว 18/07/19
3 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ข่าว 12/07/19
4 วิวิธทัศนาสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ข่าว 12/07/19
5 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ 4 (4th MCU Contest) ข่าว 12/07/19
6 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาและกีฬาไทย แดง-ขาวเกมส์ “อยุธยานุสรณ์รวมใจต้านภัยสิ่งเสพติด ยึดเศรษฐกิจพอเพียง” ข่าว 12/07/19
7 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในงานมหกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ข่าว 12/07/19
8 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ข่าว 27/06/19
9 โครงการ CRM การจัดทำ Portfolio ผ่านระบบมือถือ ข่าว 27/06/19
10 โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเยาวชน รุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิภาคกลาง ข่าว 27/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม