ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ วัดม่วง อุทยานสวรรค์ อ่างทองหนองเจ็ดเส้น จ.อ่างทอง และอุทยานหลวงปู่ทวด จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 29/02/20
2 พิธีมอบใบประกาศและเข็มเด็กดีศรีอยุธยานุสรณ์ ข่าว 29/02/20
3 นางสาวสาริศา อักษรศิริ ได้รับคัดเลือกในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคกลางและตะวันออก ข่าว 29/02/20
4 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ข่าว 25/02/20
5 เปิดบ้าน (Open House) นิทรรศการวิชาการอยุธยานุสรณ์ 62 ข่าว 25/02/20
6 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 25/02/20
7 โสนบาน ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 25/02/20
8 “วันอยุธยานุสรณ์ 63” ข่าว 25/02/20
9 พิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ข่าว 25/02/20
10 คณะกรรมการสภานักเรียน ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ข่าว 25/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม