ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจผูกพัน” ข่าว 19/09/19
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ GSP สร้างสรรค์ ข่าว 19/09/19
3 สมาชิกยุวกาชาด ม.2 เข้าร่วมพิธีชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าว 02/09/19
4 รางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ "ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" ข่าว 02/09/19
5 “การอบรมอาสาจราจร” ข่าว 28/08/19
6 นักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ข่าว 22/08/19
7 พิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ข่าว 22/08/19
8 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ข่าว 18/08/19
9 ชมรมภาพยนตร์สั้นนำผลงานสื่อสิทธิไปนำเสนอในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ระดับภาค” ข่าว 18/08/19
10 ค่ายการเรียนรู้ สังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์ ข่าว 18/08/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม