ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ข่าว 21/01/20
2 รับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ข่าว 21/01/20
3 The Power of Innovation & Technology ปลุกพลัง สร้างวิศวกร สายพันธุ์ใหม่ ข่าว 17/01/20
4 พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) ข่าว 04/01/20
5 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563 ข่าว 04/01/20
6 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ข่าว 04/01/20
7 พิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 06/12/19
8 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ข่าว 06/12/19
9 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ท่านที่ 17 ข่าว 05/12/19
10 แสดงความยินดีและเดินทางส่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ ข่าว 05/12/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม