ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว20/2561) หลักเกณฑ์วิธีการทำผลงานวิชาการ เพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ (ว21/2560) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ข่าว 21/01/19
2 พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ข่าว 21/01/19
3 “เปิดบ้าน (Open House) นิทรรศการอยุธยานุสรณ์ 61” ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 21/01/19
4 งานต้อนรับปีใหม่ 2562 ของบุคลากรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว 21/01/19
5 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ข่าว 19/01/19
6 รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” ข่าว 19/01/19
7 พิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 ข่าว 19/01/19
8 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.1 และ ม.2 ข่าว 19/01/19
9 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ข่าว 13/01/19
10 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ข่าว 13/01/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม