ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) "วันนี้ เพื่อลูกรัก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข่าว 20/01/18
2 ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ข่าว 20/01/18
3 ต้อนรับครูรัตนา จันทรวิบูลย์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว 19/01/18
4 พิธีวันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ข่าว 19/01/18
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ สวนสนุก Dream World จังหวัดปทุมธานี ข่าว 19/01/18
6 การประชุมชี้แจง การจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 18/01/18
7 เข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1-ม.2 และเนตรนารีระดับชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือไร่หุบพญาแคมป์ อ.บ้านนา จ.นครนาย ข่าว 18/01/18
8 ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ข่าว 17/01/18
9 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 ข่าว 17/01/18
10 งานวันครู ประจำปี 2561 ข่าว 17/01/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม