ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 เปิดบ้านวิชาการ "ตำนานอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้าน สานต่อลดเวลาเรียน พากเพียรมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21" ข่าว 13/02/20
12 ผอ.สพม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ศรีบุณยาวิชาการ น้อมสืบสานพระบรมราโชบาย สื่อสารได้ด้วยภาษาแห่งโลกอนาคต CODDING" ข่าว 12/02/20
13 เตรียมน้อมนนท์นิทรรศ'62 ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 11/02/20
14 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จ.อยุธยา ข่าว 07/02/20
15 ผอ.สพม.3 เปิดงาน นิทรรศการ "นิตยาสร้างคน สร้างงาน สืบสานศาสตร์พระราชา" และ งานเปิดรั้วขาว-แดง ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/02/20
16 วันประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศ "เพชรสวนนนท์" ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 06/02/20
17 สพม.3 พร้อมใจจัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวี ประจำปี 2563 ข่าว 06/02/20
18 สพม.3 ประกาศเจตนารมณ์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ข่าว 06/02/20
19 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.3 ข่าว 05/02/20
20 โครงการ Young มี ของ 2020 “การประกวด COVER DANCE & RAPPER จ.นนทบุรี” ข่าว 04/02/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม