ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ข่าว 27/03/19
12 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 25/03/19
13 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/19
14 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี ข่าว 18/03/19
15 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 18/03/19
16 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน สพม.3 ข่าว 14/03/19
17 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562 ข่าว 13/03/19
18 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 11/03/19
19 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสองระดับประเทศ) ประจำปี พ.ศ.2562 วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าว 04/03/19
20 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ข่าว 04/03/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม