ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าว 11/02/19
12 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียนภายในปี 2561 ข่าว 08/02/19
13 เปิดบ้านลานโพธิ์ Go to World Class Standard School & Useful Innovation ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 08/02/19
14 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ L.P.W. Open House สู่การพัฒฯาอาชีพที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 08/02/19
15 โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค ข่าว 07/02/19
16 งานเปิดรั้วโรงเรียน "นิทัศน์ราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21" ข่าว 07/02/19
17 ปากเกร็ดนิทรรศ 62 เด็กไทย 4.0 : เก่งคิด เก่งทำ นำคุณธรรม สร้างชาติ ข่าว 06/02/19
18 สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/02/19
19 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ข่าว 06/02/19
20 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ข่าว 31/01/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม