ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การรับมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 20/10/17
2 การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ข่าว 20/10/17
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน PLC ข่าว 19/10/17
4 โครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day สพม.3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 18/10/17
5 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ข่าว 18/10/17
6 ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2 ข่าว 18/10/17
7 การประชุมเครือข่ายการนิเทศจิตอาสา สพม.3 ข่าว 17/10/17
8 กาประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4/2560 ข่าว 17/10/17
9 สพม.3 มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 16/10/17
10 การประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3 ข่าว 16/10/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม