ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมเปิดสนามกีฬาเปตอง สพม.3 ข่าว 17/04/19
2 ประเพณีสงกรานต์ สพม.3 ประจำปี 2562 ข่าว 17/04/19
3 สพม.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ประจำปี 2562 ข่าว 03/04/19
4 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ข่าว 03/04/19
5 ประชาสัมพันธ์โครงการขอชะลอการชำระหนี่้เงินต้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด ข่าว 02/04/19
6 การรำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 ข่าว 01/04/19
7 การปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ข่าว 01/04/19
8 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 01/04/19
9 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ข่าว 27/03/19
10 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 25/03/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม