ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การแสดงโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ข่าว 19/08/19
2 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยม รร.สาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 08/08/19
3 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปากกรานพิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 08/08/19
4 การประชุมสนทนากลุ่มการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ข่าว 07/08/19
5 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ข่าว 05/08/19
6 งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ วัดเพลง ประจำปี 2562 ข่าว 05/08/19
7 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ข่าว 05/08/19
8 การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.3 ครั้งที่ 1/2562 ข่าว 01/08/19
9 โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 ข่าว 01/08/19
10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ข่าว 01/08/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม