ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE การบริหารงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561 ข่าว 16/08/18
2 โครงการอลิอันซ์อยุธยาสานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ข่าว 15/08/18
3 ค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม (อบรมพัฒนาจริยคุณให้ผู้นำเยาวชน) ข่าว 15/08/18
4 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2561 ข่าว 15/08/18
5 โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางการศึกษาสู่อาช่ีพของนักเรียนในยุค 4.0 ข่าว 14/08/18
6 การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์) ข่าว 14/08/18
7 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าว 14/08/18
8 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าว 14/08/18
9 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าว 14/08/18
10 วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ข่าว 10/08/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม