ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การศึกษาดูงานตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ข่าว 25/06/17
2 ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาการศึกษา โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ข่าว 22/06/17
3 พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประจำปี 2560 ข่าว 22/06/17
4 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 ข่าว 21/06/17
5 ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 21/06/17
6 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ประชุมผู้บริหารภายใน สพม.3 ครั้งที่ 22/2560 ข่าว 20/06/17
7 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ประชุมระดมความเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การ ข่าว 20/06/17
8 ข่าวโรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 19/06/17
9 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ข่าว 19/06/17
10 ข่าวจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/06/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม