ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ข่าว 22/10/19
2 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ข่าว 21/10/19
3 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ข่าว 21/10/19
4 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าว 21/10/19
5 พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ข่าว 15/10/19
6 สพม.3 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ข่าว 15/10/19
7 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.3 ข่าว 15/10/19
8 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ข่าว 07/10/19
9 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ข่าว 07/10/19
10 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว 04/10/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม