ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 14/06/18
2 การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข่าว 08/06/18
3 มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ข่าว 07/06/18
4 การประชุมพิจารณาทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ข่าว 06/06/18
5 พุธเช้าข่าวโรงเรียน & พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/2561 ข่าว 06/06/18
6 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ โรงเรียนสาคลีวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 04/06/18
7 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 04/06/18
8 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.3 ข่าว 01/06/18
9 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561 ข่าว 01/06/18
10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ข่าว 01/06/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม