ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE เรื่องการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ข่าว 19/01/18
2 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 19/01/18
3 การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE เรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน ข่าว 19/01/18
4 มหกรรมวิชาการ "Show D สตรีนนท์ 2017" ข่าว 19/01/18
5 การประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข่าว 18/01/18
6 กิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 ข่าว 17/01/18
7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/01/18
8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/01/18
9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนหนองน้ำส้มวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/01/18
10 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/01/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม