ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังดูแลนักเรียนช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ปี 2561 ข่าว 18/10/18
2 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ข่าว 17/10/18
3 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตร ข่าว 17/10/18
4 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 17/10/18
5 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ข่าว 17/10/18
6 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 08/10/18
7 การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 05/10/18
8 การสร้างความเข้าใจและจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าว 27/09/18
9 การศึกษาดูงานสร้างฐานความคิดสู่คุณธรรมและความโปร่งใส ณ สพม.7 ข่าว 26/09/18
10 สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าว 26/09/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม