ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19 ข่าว 23/03/20
2 สพม.3 รับมือไวรัสโควิด-19 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ ข่าว 23/03/20
3 สพม.3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน แบบ 216 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ข่าว 19/03/20
4 รอง ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/20
5 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/20
6 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/20
7 รอง ผอ.สพม.3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.อยุธยา ข่าว 18/03/20
8 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ข่าว 18/03/20
9 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/20
10 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม