ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/02/19
2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ข่าว 15/02/19
3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" "ทักษะการเรียนรู้บูรณาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาชีพ" ข่าว 15/02/19
4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) "เปิดเส้นทางฝัน สู่รั้วชมพูพันธ์ทิพย์" ข่าว 13/02/19
5 การประชุมประธานสหวิทยาเขตการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ข่าว 13/02/19
6 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562 ข่าว 13/02/19
7 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ข่าว 11/02/19
8 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าว 11/02/19
9 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลครบทุกโรงเรียนภายในปี 2561 ข่าว 08/02/19
10 เปิดบ้านลานโพธิ์ Go to World Class Standard School & Useful Innovation ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 08/02/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม