ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมครูธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.3 ข่าว 07/12/18
2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 06/12/18
3 ผอ.สพม.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี ข่าว 06/12/18
4 กิจกรรม 5 ส. สพม.3 ข่าว 06/12/18
5 กิจรรมวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ข่าว 06/12/18
6 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ข่าว 03/12/18
7 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าว 03/12/18
8 ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปากกรานพิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 03/12/18
9 พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 38" ข่าว 03/12/18
10 กาประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนนทบุรี ข่าว 29/11/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม