ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 วิดีโอ แนะนำการรายงานมาตรฐานเขต 2560 ข่าว 10/07/18
12 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (พระนครศรีอยุธยา) ข่าว 03/07/18
13 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ของ สพม. 3 ข่าว 27/06/18
14 นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 26/06/18
15 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านผ่านเว็บไซต์ของ สพม. 3 ข่าว 26/06/18
16 เรียนเชิญประชุมผ่านระบบ conference ข่าว 07/06/18
17 แจ้งปิดปรับปรุงและขยายเวลาระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนร่วม ข่าว 05/06/18
18 นโยบาย ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ข่าว 09/03/18
19 มาตรการรักษาความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด สพม.3 ข่าว 23/02/18
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ข่าว 31/01/18
รูปภาพข่าว
มาตรการรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขัน IJSO ครั้งที่ 15 และ แข่งขัน IESO ครั้งที่ 12
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม