ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2 ข่าว 11/02/19
2 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ข่าว 14/01/19
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพม.3 ข่าว 26/05/17
4 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม ข่าว 05/01/17
5 ด่วนที่สุด!! แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่เดิมกำหนดจัดในวันที่ 25-26 ต.ค.59 ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัน นนทบุรี เลื่อนเป็นไม่มีกำหนด ข่าว 24/10/16
6 หน้าเว็บไซต์ สพม.3 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนของระบบ e-Office ใช้งานได้ตามปกติ ข่าว 04/02/15
7 ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ข่าว 04/02/15
8 นางสาวนูรีญา รงค์สมัคร แนะนำบุคคลากร 04/02/15
9 นายประโยชน์ มณีรัตน์ แนะนำบุคคลากร 04/02/15
10 นางนาฏธยาน์ รอดสน แนะนำบุคคลากร 04/02/15
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม