ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ทดสอบ1 จัดซื้อจัดจ้าง 02/08/19
2 จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2562 Basic page 28/06/19
3 จดหมายข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Basic page 28/06/19
4 จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2562 Basic page 28/06/19
5 ก.ต.ป.น. Basic page 26/06/19
6 บุคลากร สพม.3 Basic page 26/06/19
7 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารคหกรรมศิลป์และโรงยิม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ข่าว 02/04/19
8 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 (ครั้งที่ 3) และยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน (ครั้งที่ 2) โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ข่าว 19/03/19
9 ประกาศ สพม.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 12/03/19
10 คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (2) ข่าว 12/03/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม