ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารคหกรรมศิลป์และโรงยิม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ข่าว 02/04/19
2 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 (ครั้งที่ 3) และยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน (ครั้งที่ 2) โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ข่าว 19/03/19
3 ประกาศ สพม.3 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 12/03/19
4 คำสั่งมอบหมายงาน ปี 62 (1) ข่าว 12/03/19
5 ประกาศ สพม.3 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพม.3 (e-bidding) ข่าว 28/02/19
6 ประกาศ สพม.3 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ครั้งที่ 2 ข่าว 11/02/19
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ข่าว 14/01/19
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพม.3 ข่าว 26/05/17
9 ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม ข่าว 05/01/17
10 ด่วนที่สุด!! แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ขอเลื่อนการประชุมปฏิบัติ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ที่เดิมกำหนดจัดในวันที่ 25-26 ต.ค.59 ณ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัน นนทบุรี เลื่อนเป็นไม่มีกำหนด ข่าว 24/10/16
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม