นายปรัชญา นาสมภักดิ์
ลงทะเบียนเมื่อ 29/พ.ย./2017
ชื่อจริง
นายปรัชญา: 
นาสมภักดิ์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ อุดรธานี, อ.เมืองอุดรธานี
อีเมล์ nuttyy1993@icloud.com
salisa
ลงทะเบียนเมื่อ 28/พ.ย./2017
ชื่อจริง
ศลิษา : 
ร้อยศรี
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ salisa.roysri@gmail.com
Jamrut
ลงทะเบียนเมื่อ 26/พ.ย./2017
ชื่อจริง
จำรัส: 
จันเทศ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ ศรีสะเกษ, อุทุมพรพิสัย
อีเมล์ billywhoy@gmail.com
Piti14
ลงทะเบียนเมื่อ 22/พ.ย./2017
ชื่อจริง
ปิติ: 
ยางกลาง
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
สถานะตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ที่อยู่ นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
อีเมล์ piti.youn@gmail.com
Bhum_pc
ลงทะเบียนเมื่อ 14/พ.ย./2017
ชื่อจริง
พงศธร: 
อมตเวทิน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อุทัย
อีเมล์ amaterwaytin@gmail.com
ipChom
ลงทะเบียนเมื่อ 14/พ.ย./2017
ชื่อจริง
นางมณฑา: 
แสงสุขใส
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ ipchom59@gmail.com
nang17
ลงทะเบียนเมื่อ 13/พ.ย./2017
ชื่อจริง
มัลลิการ์: 
วงศ์ศิรินวรัตน์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู คศ3
ที่อยู่ นนทบุรี, ปากเกร็ด
อีเมล์ nangdance@gmail.com
หยาดพิรุณ ทองรักชาติ
ลงทะเบียนเมื่อ 13/พ.ย./2017
ชื่อจริง
หยาดพิรุณ: 
ทองรักชาติ
สังกัด สังกัดจังหวัดนนทบุรี
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ นนทบุรี, บางบัวทอง
อีเมล์ mayya335@gmail.com
3950100140498
ลงทะเบียนเมื่อ 10/พ.ย./2017
ชื่อจริง
นางสาวสารีพ๊ะ: 
บือราเฮง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู คศ.1
ที่อยู่ พังงา, ตะกั่วทุ่ง
อีเมล์ baa48@hotmail.com
Katherine
ลงทะเบียนเมื่อ 09/พ.ย./2017
ชื่อจริง
นางสาววลัยพร: 
จั่นเพ็ชร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ นนทบุรี, บางบัวทอง
อีเมล์ katkatherine21@gmail.com
namphueng29
ลงทะเบียนเมื่อ 07/พ.ย./2017
ชื่อจริง
น้ำผึ้ง ลำใยหวาน: 
1149900098215
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ namphueng1209@gmail.com
atiphan_ti
ลงทะเบียนเมื่อ 06/พ.ย./2017
ชื่อจริง
อธิพันธุ์: 
รุ่งศรีเรือง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, บางปะหัน
อีเมล์ atiphan_ti@hotmail.com
มุกดา ดีขุนทด
ลงทะเบียนเมื่อ 06/พ.ย./2017
ชื่อจริง
มุกดา: 
ดีขุนทด
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, ภาชี
อีเมล์ muk192010@hotmail.com
Supared
ลงทะเบียนเมื่อ 27/ต.ค./2017
ชื่อจริง
ศุภเรศ: 
จันทร์แดง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ นนทบุรี, ปากเกร็ด
อีเมล์ whongauricez@gmail.com
สุนิสา
ลงทะเบียนเมื่อ 18/ต.ค./2017
ชื่อจริง
สุนิสา: 
คิ้วงาม
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, นครหลวง
อีเมล์ aomchemscie@gmail.com

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม