yupadee
ลงทะเบียนเมื่อ 30/ก.ย./2013
ชื่อจริง
น.ส.ยุพดี: 
บุณย์เพิ่ม
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง อัตราจ้าง สพม.3
ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร, บางกอกน้อย
อีเมล์ meaw521@hotmail.com
PR.ayw
ลงทะเบียนเมื่อ 30/ก.ย./2013
ชื่อจริง
นนทกาล: 
รูปเอี่ยม
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ prwachira@hotmail.com
admin1234
ลงทะเบียนเมื่อ 27/ก.ย./2013
ชื่อจริง
Sirintra: 
Noipitak
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ นนทบุรี, บางกรวย
อีเมล์ bangpa.in.fb@gmail.com
phiphit
ลงทะเบียนเมื่อ 19/ก.ย./2013
ชื่อจริง
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
oilperson
ลงทะเบียนเมื่อ 17/ก.ย./2013
ชื่อจริง
กลุ่ม: 
บริหารงานบุคคล
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง Admin
ที่อยู่ นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
อีเมล์ person.sesao3@gmail.com
sune2551
ลงทะเบียนเมื่อ 16/ก.ย./2013
ชื่อจริง
ธนาไพร: 
พรมมา
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
อีเมล์ thanapri_1992@hotmail.com
peera
ลงทะเบียนเมื่อ 14/ก.ย./2013
ชื่อจริง
พีระ: 
แย้มประดิษฐ์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง webmaster
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ peera2003@gmail.com
sattawat
ลงทะเบียนเมื่อ 12/ก.ย./2013
ชื่อจริง
ศตวรรษ: 
คงเพชร
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง driver
ที่อยู่ ร้อยเอ็ด, เกษตรวิสัย
อีเมล์ sattawatkhongpet@gmail.com
admin
ลงทะเบียนเมื่อ 11/ก.ย./2013
ชื่อจริง
พีระ: 
แย้มประดิษฐ์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ webmaster@obec.go.th

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม