JETS
ลงทะเบียนเมื่อ 18/ม.ค./2018
ชื่อจริง
เจษฎา: 
นินจันทร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ที่อยู่ นนทบุรี, บางใหญ่
อีเมล์ mrjets110@gmail.com
Katherine
ลงทะเบียนเมื่อ 09/พ.ย./2017
ชื่อจริง
นางสาววลัยพร: 
จั่นเพ็ชร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ นนทบุรี, บางบัวทอง
อีเมล์ katkatherine21@gmail.com
namphueng29
ลงทะเบียนเมื่อ 07/พ.ย./2017
ชื่อจริง
น้ำผึ้ง ลำใยหวาน: 
1149900098215
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ namphueng1209@gmail.com
atiphan_ti
ลงทะเบียนเมื่อ 06/พ.ย./2017
ชื่อจริง
อธิพันธุ์: 
รุ่งศรีเรือง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, บางปะหัน
อีเมล์ atiphan_ti@hotmail.com
มุกดา ดีขุนทด
ลงทะเบียนเมื่อ 06/พ.ย./2017
ชื่อจริง
มุกดา: 
ดีขุนทด
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, ภาชี
อีเมล์ muk192010@hotmail.com
Supared
ลงทะเบียนเมื่อ 27/ต.ค./2017
ชื่อจริง
ศุภเรศ: 
จันทร์แดง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ นนทบุรี, ปากเกร็ด
อีเมล์ whongauricez@gmail.com
สุนิสา
ลงทะเบียนเมื่อ 18/ต.ค./2017
ชื่อจริง
สุนิสา: 
คิ้วงาม
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, นครหลวง
อีเมล์ aomchemscie@gmail.com
RNN1234
ลงทะเบียนเมื่อ 08/ต.ค./2017
ชื่อจริง
สมฤทธิ์: 
เม่นคง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ นนทบุรี, บางใหญ่
อีเมล์ rnnmusicdigital2014@gmail.com
ญาณิศา
ลงทะเบียนเมื่อ 04/ต.ค./2017
ชื่อจริง
ญาณิศา: 
อัศวทรงพล
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ/เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ นนทบุรี, ปากเกร็ด
อีเมล์ kroochem99@gmail.com
Tik
ลงทะเบียนเมื่อ 02/ต.ค./2017
ชื่อจริง
สุมาลี: 
ฤทธิ์อุดม
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, วังน้อย
อีเมล์ tcch2522@gmail.com
sayun
ลงทะเบียนเมื่อ 21/ก.ย./2017
ชื่อจริง
นายสายันต์ : 
ขันธนิยม
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, อ.เมือง
อีเมล์ sunsayun@gmail.com
mammamka
ลงทะเบียนเมื่อ 20/ก.ย./2017
ชื่อจริง
เพ็ญศรี: 
จันทร์ว่องกิจ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ นนทบุรี
อีเมล์ mamboom_ka@hotmail.com
กำไร รักแจ้ง
ลงทะเบียนเมื่อ 15/ก.ย./2017
ชื่อจริง
กำไร: 
รักแจ้ง
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง -
ที่อยู่ นนทบุรี, บางกรวย
อีเมล์ kamrai_1@hotmail.com
ekk311
ลงทะเบียนเมื่อ 13/ก.ย./2017
ชื่อจริง
เอกราช: 
นิลพัฒน์
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะตำแหน่ง ครู
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, นครหลวง
อีเมล์ ekk311@gmail.com
Kongmjza
ลงทะเบียนเมื่อ 27/ส.ค./2017
ชื่อจริง
นายสมพร: 
อมรเวช
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
สถานะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ พระนครศรีอยุธยา, ลาดบัวหลวง
อีเมล์ kongmjza@gmail.com

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม