ไทรน้อย
กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาหารตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลไทรน้อย ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการป้องกัน

06/ส.ค./17 - ไทรน้อย
กิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู D.A.R.E

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลไทรน้อย ร่วมกับ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้อง

06/ส.ค./17 - ไทรน้อย
วันภาษาไทยแห่งชาติ

เนื่องด้วยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนไทรน้อยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยมี นายรัง

06/ส.ค./17 - ไทรน้อย
จกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

27 กรกฏาคม 60 โรงเรียนไทรน้อย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 

06/ส.ค./17 - ไทรน้อย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรน้อยเพื่อไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ

        วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

27/ก.ค./17 - ไทรน้อย
นักเรียนและคณะครูแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

        ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

27/ก.ค./17 - ไทรน้อย
โครงการ สร้างรากแก้วทางการเงินอย่างยั่งยืน

โรงเรียนไทรน้อย ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการสร้างรากแก้วทางการเงินอย่างยั่งยืน ให้กับนักเรียนแกนนำระด

25/ก.ค./17 - ไทรน้อย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนไทรน้อยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่

24/ก.ค./17 - ไทรน้อย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม