ไทรน้อย
นางรำไพ พงษากิจ

นางรำไพ พงษากิจ

19/พ.ย./19 - ไทรน้อย
นายวรพล ขอสกุลไพศาล

นายวรพล ขอสกุลไพศาล

19/พ.ย./19 - ไทรน้อย
นายรังสิมันต์ ยาละ ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

นายรังสิมันต์ ยาละ ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

19/พ.ย./19 - ไทรน้อย
โครงการจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติรย์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

***********************     

06/ธ.ค./17 - ไทรน้อย
สพฐ. เอ.พี. ฮอนด้า แข่งขัน ทักษะ ฟุตบอล Soccer Skills "Honda Red

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรน้อย 

สพม.3 (นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา) 

--------------------- 

27/ส.ค./17 - ไทรน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรน้อย    

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย
การประกวดชุดการแสดง “Animal Planet” และกิจกรรม “Science Rally in

22 สิงหาคม 2560 นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวั

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนไทรน้อย

สพม.3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)

--------------------- 

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหา

22 สิงหาคม 60 นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทำพิธีมอบโล่และเกียติบัตรเพื่อแสดงความยินด

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม